Dotační tituly z EU

dotace_kozlov

Projekt Novostavba haly na skladování zpracovaných surovin

Výsledkem projektu bude novostavba haly na skladování zpracovávaných surovin – máku. Cílem projektu je snížení nákladů na nákup vstupní suroviny, kterou budeme nakupovat přímo od pěstitelů. Zajistíme se tím, odpovídající kvalitu máku do výroby, nepřetržitou zásobu vstupní suroviny na zpracování, nebudeme závislí na obchodních subjektech, které nám surovinu dodávali a novou technologií zrychlíme příjem vstupní suroviny, mák kvalitně uskladnit a následně zpracovávat dle potřeby.

dotace_energie

Snížení energetické náročnosti výroby